Προσωπική δισκογραφία

Η προσωπική δισκογραφία του Θανάση Παπακωνσταντίνου

LYRA 4660

Απρίλιος 1993

LYRA 4856

Οκτώβριος 1996

LYRA 4919

1998

LYRA 4969

Ιούλιος 2000

LYRA 5001

Απρίλιος 2002

LYRA Cd 1050

Ιούνιος 2004

Συλλογή ΔΙΦΩΝΟ (Difono 0020-2)

Δεκέμβριος 2005

LYRA 1086

Μάρτιος 2006

LYRA 1103

Δεκέμβριος 2006

LYRA 3401176544

Ιούλιος 2008

Inner Ear INN033

Φεβρουάριος 2011

EMI

Μάιος 2012

The Udjat Team Info

Η Udjat Team ευθύνεται για τη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας.
The Udjat Team is responsible for weaving this site.

Αν σας ενδιαφέρει η επικοινωνία μαζί μας, δοκιμάστε το παρακάτω email:
If you are interested in contacting us, please use the email address below: